Kort samengevat komt het standpunt van Duitsland erop neer dat financiële solidariteit niet mogelijk is zonder begrotingsdiscipline en zonder een betere bewaking van het begrotingsbeleid.

De diverse Europese topontmoetingen hebben al enige vruchten afgeworpen, zoals een betere coördinatie van het begrotingsbeleid en de invoering van meer geschikte instrumenten voor financiële steun (Europees Stabiliteitsmechanisme).

In afwachting van echte resultaten zullen de daden van de ECB echter doorslaggevend zijn en de zopas tot stand gebrachte operationele band tussen de ECB en de EFSF is in dit opzicht een significante factor.

Kort samengevat komt het standpunt van Duitsland erop neer dat financiële solidariteit niet mogelijk is zonder begrotingsdiscipline en zonder een betere bewaking van het begrotingsbeleid. De diverse Europese topontmoetingen hebben al enige vruchten afgeworpen, zoals een betere coördinatie van het begrotingsbeleid en de invoering van meer geschikte instrumenten voor financiële steun (Europees Stabiliteitsmechanisme). In afwachting van echte resultaten zullen de daden van de ECB echter doorslaggevend zijn en de zopas tot stand gebrachte operationele band tussen de ECB en de EFSF is in dit opzicht een significante factor.