Helemaal droevig is het volgens Tyler Durden van Zero Hedge gestemd met de kredietverstrekking door de banken. Bovendien is er weinig hoop op verbetering. De verwachte Europese renteverlaging zal de rampzalige situatie op de kredietmarkt niet helpen verbeteren.

De overnight rentevoeten zitten al dicht tegen het nulpunt, maar zo mogelijk is nog erger dat er zo goed als geen vraag meer is naar bedrijfskredieten.

Europa zit met andere woorden gevangen in een vicieuze cirkel en voor ECB-president Mario Draghi zal het moeilijk zijn om daar een weg uit te vinden.

Helemaal droevig is het volgens Tyler Durden van Zero Hedge gestemd met de kredietverstrekking door de banken. Bovendien is er weinig hoop op verbetering. De verwachte Europese renteverlaging zal de rampzalige situatie op de kredietmarkt niet helpen verbeteren. De overnight rentevoeten zitten al dicht tegen het nulpunt, maar zo mogelijk is nog erger dat er zo goed als geen vraag meer is naar bedrijfskredieten. Europa zit met andere woorden gevangen in een vicieuze cirkel en voor ECB-president Mario Draghi zal het moeilijk zijn om daar een weg uit te vinden.