De hogere olieprijzen kunnen vanwege de inflatiedruk in alle regio's leiden tot monetaire verkrapping. Opkomende markten kampen daarnaast met grote kapitaalinstroom als gevolg van kwantitatieve verruiming in ontwikkelde landen.

De toch al kwetsbare periferie van de eurozone heeft last van het stagflatoire effect van hogere olieprijzen en hogere rentes door de hints van de ECB op verkrapping, waardoor wanbetalingsrisico's kunnen toenemen.

De hogere olieprijzen kunnen vanwege de inflatiedruk in alle regio's leiden tot monetaire verkrapping. Opkomende markten kampen daarnaast met grote kapitaalinstroom als gevolg van kwantitatieve verruiming in ontwikkelde landen. De toch al kwetsbare periferie van de eurozone heeft last van het stagflatoire effect van hogere olieprijzen en hogere rentes door de hints van de ECB op verkrapping, waardoor wanbetalingsrisico's kunnen toenemen.