De kredieten die de banken in de eerste twee maanden van dit jaar lagen 0,90% onder het niveau van vorig jaar, waarbij dient opgemerkt dat die kredietverstrekking al in 2012 ondermaats was. Bovendien is er geen sprake van een verbetering van de trend, wel integendeel.

De combinatie van een zwak bankensysteem, het effect van de doorgevoerde besparingsmaatregelen en structurele hervormingen die op korte termijn de groei afremmen, dragen er toe bij dat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk zal moeten afstappen van de verwachting dat de economie in de tweede helft van het jaar zal herstellen.

De kredieten die de banken in de eerste twee maanden van dit jaar lagen 0,90% onder het niveau van vorig jaar, waarbij dient opgemerkt dat die kredietverstrekking al in 2012 ondermaats was. Bovendien is er geen sprake van een verbetering van de trend, wel integendeel. De combinatie van een zwak bankensysteem, het effect van de doorgevoerde besparingsmaatregelen en structurele hervormingen die op korte termijn de groei afremmen, dragen er toe bij dat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk zal moeten afstappen van de verwachting dat de economie in de tweede helft van het jaar zal herstellen.