In het algemeen wordt een dergelijke maatregel ten strengste afgeraden. Het adagio van de specialisten inzake systeemrisico is immers "tax size, not deposits... ".

Belast de grootbanken op hun omvang ( want dat is de destabiliserende factor ) en niet de spaarmiddelen.

Spaardeposito's vormen immers een belangrijke stabiliserende factor in het financiële systeem.

Wanneer het vertrouwen in de terugbetaling van deze spaarmiddelen wordt aangetast, verhoogt de kans op een bankrun en is zo van aard om de positieve impact alle andere maatregelen onmiddellijk teniet te doen.

Dit veroorzaakt immers een sneeuwbaleffect, hetgeen uiteindelijk uitmondt in een systemische crisis en het hele financiële en maatschappelijke bestel onderuit zal halen.

In het algemeen wordt een dergelijke maatregel ten strengste afgeraden. Het adagio van de specialisten inzake systeemrisico is immers "tax size, not deposits... ". Belast de grootbanken op hun omvang ( want dat is de destabiliserende factor ) en niet de spaarmiddelen. Spaardeposito's vormen immers een belangrijke stabiliserende factor in het financiële systeem. Wanneer het vertrouwen in de terugbetaling van deze spaarmiddelen wordt aangetast, verhoogt de kans op een bankrun en is zo van aard om de positieve impact alle andere maatregelen onmiddellijk teniet te doen. Dit veroorzaakt immers een sneeuwbaleffect, hetgeen uiteindelijk uitmondt in een systemische crisis en het hele financiële en maatschappelijke bestel onderuit zal halen.