Met name in Griekenland en Spanje vinden pas afgestudeerde jongeren moeilijk een job en dat vormt de basis voor heel wat frustratie. Uiteindelijk kan hier de basis liggen voor een golf van sociale onrust die in de komende jaren de kop kan opsteken. Want de Zuid-Europese jongeren gaan het op een bepaald niet langer pikken dat ze geen job vinden.

Hoe erg de situatie wel is in de Europese periferie, bleek uit een recente vergelijking gemaakt door de International Labor Organization. Die stelde onomwonden dat het probleem van de jeugdwerkloosheid in Europa bijna even groot is als dat in Afrika.

Met name in Griekenland en Spanje vinden pas afgestudeerde jongeren moeilijk een job en dat vormt de basis voor heel wat frustratie. Uiteindelijk kan hier de basis liggen voor een golf van sociale onrust die in de komende jaren de kop kan opsteken. Want de Zuid-Europese jongeren gaan het op een bepaald niet langer pikken dat ze geen job vinden. Hoe erg de situatie wel is in de Europese periferie, bleek uit een recente vergelijking gemaakt door de International Labor Organization. Die stelde onomwonden dat het probleem van de jeugdwerkloosheid in Europa bijna even groot is als dat in Afrika.