De Europese Commissie stelt voor 2012 een inflatiepercentage van 2,5% voorop en verwacht dat deze verder zal afnemen tot 1,8% in 2013 en 1,6% in 2014. De index van de productieprijzen lag in september 2,7% hoger dan een jaar geleden en deze index vertoont, in tegenstelling tot de consumptieprijzen, geen dalende trend.

Op haar vergadering van 8 november liet de ECB de beleidsrentevoeten ongewijzigd, wat betekent dat de reporente nog steeds 0,75% beloopt, de "marginal lending facility" 1,50% en "deposit facility" 0,00%. Het dateert van juli 2012 dat de ECB de tarieven verlaagde met 0,25%.

De 3-maands Euribor is stelselmatig gedaald sinds het midden van vorig jaar en evolueerde van 1,61% op 13 juli 2011 tot 0,19% op 15 november 2012.

Het valt volgens Belfius Research niet uit te sluiten dat de ECB een laatste verlaging met 0,25% van de reporente doorvoert in de komende maanden.

Alleszins zal zij zeker niet overgaan tot een verkrapping van het monetair beleid in 2013. De kortetermijnrente zal dus laag blijven.