Belangrijkste oorzaak van de tegenvaller was de stagnatie in Frankrijk en Italië en de krimp in Nederland (-1,4%) door de gedaalde gasafzet in binnen- en buitenland (vanwege de zachte winter) en het naar voren halen van auto-aankopen door fiscale veranderingen per 1 januari.

Dit kon onvoldoende worden gecompenseerd door de sterke groei in Duitsland (+0,8%). Uit Azië kwamen ook al gemengde signalen die wezen op een (lichte) verdere afzwakking van de Chinese economie en een krachtige onderliggende ontwikkeling in de Japanse economie.

Belangrijkste oorzaak van de tegenvaller was de stagnatie in Frankrijk en Italië en de krimp in Nederland (-1,4%) door de gedaalde gasafzet in binnen- en buitenland (vanwege de zachte winter) en het naar voren halen van auto-aankopen door fiscale veranderingen per 1 januari. Dit kon onvoldoende worden gecompenseerd door de sterke groei in Duitsland (+0,8%). Uit Azië kwamen ook al gemengde signalen die wezen op een (lichte) verdere afzwakking van de Chinese economie en een krachtige onderliggende ontwikkeling in de Japanse economie.