Een stijging naar 2200 wordt beschouwd als een klassieke pullback, waarna een daling naar 1700 mag worden verwacht. De trends in de hoofdsectoren zijn negatief. Alleen consumer staples zijn in relatieve zin aantrekkelijk.

De Europese Health Care sector is momenteel 'oversold' en in dit stadium van de markt volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarom relatief aantrekkelijk.

Een stijging naar 2200 wordt beschouwd als een klassieke pullback, waarna een daling naar 1700 mag worden verwacht. De trends in de hoofdsectoren zijn negatief. Alleen consumer staples zijn in relatieve zin aantrekkelijk.De Europese Health Care sector is momenteel 'oversold' en in dit stadium van de markt volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarom relatief aantrekkelijk.