Hij verwijst in dat verband naar de gestegen armoede. In 2012 leefde een kwart van de Europese bevolking, in totaal 120 miljoen mensen, onder de armoedegrens. Sindsdien is dat aantal met vier miljoen gestegen en dat op een moment dat de economie aan de beterhand zou zijn.

In 2011 bedroeg de kinderarmoede in Spanje al 30% en sindsdien zijn de zaken alleen maar slechter gegaan. De jeugdwerkloosheid in Europa bedraagt 22%, in probleemlanden als Spanje en Griekenland ligt dat percentage op zowat het dubbele.

Hij verwijst in dat verband naar de gestegen armoede. In 2012 leefde een kwart van de Europese bevolking, in totaal 120 miljoen mensen, onder de armoedegrens. Sindsdien is dat aantal met vier miljoen gestegen en dat op een moment dat de economie aan de beterhand zou zijn. In 2011 bedroeg de kinderarmoede in Spanje al 30% en sindsdien zijn de zaken alleen maar slechter gegaan. De jeugdwerkloosheid in Europa bedraagt 22%, in probleemlanden als Spanje en Griekenland ligt dat percentage op zowat het dubbele.