Op jaarbasis was er wel nog sprake van groei van het BBP met 0,70%. De consensusverwachting lag op een groei van het BBP met 0,10%, zodat het uiteindelijke cijfer inderdaad onder de verwachtingen kwam. Eigenlijk kwam het bericht niet onverwacht, want de recent gepubliceerde macro-economische indicatoren vielen stuk voor stuk tegen.

De reacties op de financiële markten bleven echter beperkt, want de beleggers beseften al snel dat de cijfers niet zo veel afweken van de verwachtingen. Voor de 28 landen die deel uitmaken van de Europese Unie was er in het tweede kwartaal nog sprake van een groei met 0,20%.

Op jaarbasis was er wel nog sprake van groei van het BBP met 0,70%. De consensusverwachting lag op een groei van het BBP met 0,10%, zodat het uiteindelijke cijfer inderdaad onder de verwachtingen kwam. Eigenlijk kwam het bericht niet onverwacht, want de recent gepubliceerde macro-economische indicatoren vielen stuk voor stuk tegen. De reacties op de financiële markten bleven echter beperkt, want de beleggers beseften al snel dat de cijfers niet zo veel afweken van de verwachtingen. Voor de 28 landen die deel uitmaken van de Europese Unie was er in het tweede kwartaal nog sprake van een groei met 0,20%.