Sinds 1997 speelt de Europese Commissie in de EU de facto de rol van begrotingsagent binnen het kader van de procedure bij buitensporige tekorten.

Door de recente hervorming van de governanceregels in de eurozone kreeg zij nog meer macht. Het nieuwe Stabiliteitsverdrag vertrouwt aan de Commissie de fundamentele opdracht toe om de 'conjunctuurgezuiverde' en 'structurele begrotingstekorten' te ramen, doelstellingen op middellange termijn op te stellen voor elk land in de eurozone en aan te geven op welke manier die moeten worden gehaald.

Wat zegt het verdrag?

Het verdrag is hierover zeer duidelijk: "Het tijdschema voor deze convergentie zal door de Europese Commissie worden voorgesteld met inachtneming van de landspecifieke houdbaarheidsrisico's".

Cruciaal in dit verband is dat de begrotingsdoelstellingen die het Verdrag vooropstelt, geen nominale doelstellingen zijn - bv. een begrotingstekort van niet meer dan 3% van het BBP in 2013 - maar wel conjunctuurgezuiverde doelstellingen.

Een land dat met een zware recessie kampt, zou dus een hoger begrotingstekort mogen hebben dan andere landen gezien dit conjunctuurgebonden aspect van het tekort.

Het is echter niet mogelijk om uitsluitend op basis van econometrische modellen of tijdreeksanalyses doorlopend deze conjunctuurgebonden component van het tekort te berekenen.

Dit is slechts weggelegd voor wie met zekerheid de toekomst kan voorspellen. In de realiteit berust een begrotingsanalyse dan ook voor een groot stuk op inschattingen.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de Europese Commissie tot dusver blijk heeft gegeven van een zeer behoudende visie op dit vlak, waarschijnlijk uit angst om te toegeeflijk te lijken

Spanje kan onrechtstreeks baat hebben bij het Franse verkiezingsresultaat

Dit is naar onze mening het punt waarop de invloed van de Franse presidentsverkiezingen het grootst zal zijn, zij het niet het meest zichtbaar.

Spanje zou wel eens de belangrijkste begunstigde kunnen zijn van een realistischere inschatting van zijn economische situatie door de Europese Commissie.

Het is mogelijk dat de Commissie Spanje beschouwt als een land in "uitzonderlijke omstandigheden" als gevolg van een "periode van ernstige economische neergang", wat een versoepeling van de begrotingsdoelstellingen voor dit jaar en voor 2013 zou rechtvaardigen.

Sinds 1997 speelt de Europese Commissie in de EU de facto de rol van begrotingsagent binnen het kader van de procedure bij buitensporige tekorten. Door de recente hervorming van de governanceregels in de eurozone kreeg zij nog meer macht. Het nieuwe Stabiliteitsverdrag vertrouwt aan de Commissie de fundamentele opdracht toe om de 'conjunctuurgezuiverde' en 'structurele begrotingstekorten' te ramen, doelstellingen op middellange termijn op te stellen voor elk land in de eurozone en aan te geven op welke manier die moeten worden gehaald. Wat zegt het verdrag? Het verdrag is hierover zeer duidelijk: "Het tijdschema voor deze convergentie zal door de Europese Commissie worden voorgesteld met inachtneming van de landspecifieke houdbaarheidsrisico's". Cruciaal in dit verband is dat de begrotingsdoelstellingen die het Verdrag vooropstelt, geen nominale doelstellingen zijn - bv. een begrotingstekort van niet meer dan 3% van het BBP in 2013 - maar wel conjunctuurgezuiverde doelstellingen. Een land dat met een zware recessie kampt, zou dus een hoger begrotingstekort mogen hebben dan andere landen gezien dit conjunctuurgebonden aspect van het tekort. Het is echter niet mogelijk om uitsluitend op basis van econometrische modellen of tijdreeksanalyses doorlopend deze conjunctuurgebonden component van het tekort te berekenen. Dit is slechts weggelegd voor wie met zekerheid de toekomst kan voorspellen. In de realiteit berust een begrotingsanalyse dan ook voor een groot stuk op inschattingen. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de Europese Commissie tot dusver blijk heeft gegeven van een zeer behoudende visie op dit vlak, waarschijnlijk uit angst om te toegeeflijk te lijkenSpanje kan onrechtstreeks baat hebben bij het Franse verkiezingsresultaat Dit is naar onze mening het punt waarop de invloed van de Franse presidentsverkiezingen het grootst zal zijn, zij het niet het meest zichtbaar. Spanje zou wel eens de belangrijkste begunstigde kunnen zijn van een realistischere inschatting van zijn economische situatie door de Europese Commissie. Het is mogelijk dat de Commissie Spanje beschouwt als een land in "uitzonderlijke omstandigheden" als gevolg van een "periode van ernstige economische neergang", wat een versoepeling van de begrotingsdoelstellingen voor dit jaar en voor 2013 zou rechtvaardigen.