Option heeft dit onderzoek gevraagd omwille van de ernstige schade veroorzaakt door de scherpe stijging van duidelijk gesubsidieerde import op de Europese markt.

Zoals aangekondigd bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten van 2010 heeft Option een anti-subsidieklacht bij de Europese Commissie ingediend, gebaseerd op Artikel 10 van de EU-wetgeving tegen subsidiëring (Verordening 597/2009), en dit voor de import van gesubsidieerde wireless wide area networking (WWAN) modems.

Option blijft de mening toegedaan dat het zeer belangrijk is voor Europa om te waken over een competitieve omgeving waarbinnen eerlijke handelspraktijken en respect voor de van kracht zijnde wetgeving de belangen van alle betrokken partijen beschermt.

De geschiedenis van de technologie bevestigt steeds weer dat eerlijke concurrentie de beste resultaten oplevert voor innovatie en groei.

Oneerlijke concurrentie daarentegen brengt jobs in gevaar, is nadelig voor de eindgebruikers en ontwikkelaars en vertraagt op langere termijn de technologische vooruitgang.

Option heeft dit onderzoek gevraagd omwille van de ernstige schade veroorzaakt door de scherpe stijging van duidelijk gesubsidieerde import op de Europese markt. Zoals aangekondigd bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten van 2010 heeft Option een anti-subsidieklacht bij de Europese Commissie ingediend, gebaseerd op Artikel 10 van de EU-wetgeving tegen subsidiëring (Verordening 597/2009), en dit voor de import van gesubsidieerde wireless wide area networking (WWAN) modems. Option blijft de mening toegedaan dat het zeer belangrijk is voor Europa om te waken over een competitieve omgeving waarbinnen eerlijke handelspraktijken en respect voor de van kracht zijnde wetgeving de belangen van alle betrokken partijen beschermt. De geschiedenis van de technologie bevestigt steeds weer dat eerlijke concurrentie de beste resultaten oplevert voor innovatie en groei. Oneerlijke concurrentie daarentegen brengt jobs in gevaar, is nadelig voor de eindgebruikers en ontwikkelaars en vertraagt op langere termijn de technologische vooruitgang.