De ECB kan en zal hiertoe bijdragen via het voortzetten van het goedkoop geldbeleid, het behoud van een ruim liquiditeitenaanbod, het aanvaarden van een inflatie tussen 2 en 3%.

Hierdoor zouden de zg. magere economische jaren die in 2009 startten, kunnen beperkt worden tot zeven, hooguit tien (resp. 2015 en 2018).

Er is een keerpunt in de maak in de meeste regio's indien men de vertrouwensindicatoren bekijkt. Hopelijk kan deze anticipatie vertaald worden in effectieve economische groei.

Een fors herstel is ondenkbaar, trouwens de terugval in 2012 was ook veel bescheidener dan de forse inzinking in 2009.

De ECB kan en zal hiertoe bijdragen via het voortzetten van het goedkoop geldbeleid, het behoud van een ruim liquiditeitenaanbod, het aanvaarden van een inflatie tussen 2 en 3%. Hierdoor zouden de zg. magere economische jaren die in 2009 startten, kunnen beperkt worden tot zeven, hooguit tien (resp. 2015 en 2018). Er is een keerpunt in de maak in de meeste regio's indien men de vertrouwensindicatoren bekijkt. Hopelijk kan deze anticipatie vertaald worden in effectieve economische groei. Een fors herstel is ondenkbaar, trouwens de terugval in 2012 was ook veel bescheidener dan de forse inzinking in 2009.