Met de 'green bonds' wil de Commissie NextGenerationEU helpen financieren, het tijdelijke instrument van meer dan 800 miljard euro waarmee het economische herstel in de EU aangezwengeld moet worden. Tot 250 miljard euro wil ze verzamelen via de uitgifte van groene obligaties. Dat geld is dan bedoeld om de klimaatrelevante uitgaven van de lidstaten te ondersteunen.

Zo moest elk EU-land minstens 37 procent van de investeringen en hervormingen die het in zijn nationale herstel- en veerkrachtplan heeft opgenomen, aan groene projecten wijden. België haalt met 51 procent ruimschoots de opgelegde norm.

Het kader voor de uitgifte van groene obligaties dat de Commissie heeft goedgekeurd, beantwoordt aan de bredere ecologische, sociale en governancestrategie van de EU en zal een 'robuuste bijdrage aan duurzaamheid leveren', maakt het dagelijks bestuur van de Unie zich sterk. 'Het getuigt van onze inzet voor duurzaamheid en maakt duurzame financiering tot speerpunt van de herstelinspanningen van de EU", zegt begrotingscommissaris Johannes Hahn. Als de Commissie erin slaagt tussen nu en eind 2026 250 miljard euro op te halen met de uitgifte, zal ze de grootste emittent van groene obligaties ter wereld worden.

Een Europese bron verduidelijkt dat energieprojecten die de bouw van bijvoorbeeld kerncentrales of gascentrales financieren, niet zullen kunnen rekenen op de middelen die via de uitgifte van groene obligaties verzameld worden. De Commissie wil beleggers namelijk laten zien hoe de opbrengsten van groene obligaties gebruikt zijn om de groene transitie te financieren. Bepaalde investeringen in gastechnologie zullen via de nationale herstelplannen wel nog altijd in aanmerking kunnen komen voor steun, zolang de techologie maar als overgangsmaatregel wordt ingezet en 'duidelijk bijdraagt aan onze klimaatdoelstellingen', zoals bijvoorbeeld het geval is bij warmtenetten, zegt commissaris Hahn.

Volgende maand wil de Commissie haar eerste uitgifte van groene obligaties van NextGenerationEU doen.

Met de 'green bonds' wil de Commissie NextGenerationEU helpen financieren, het tijdelijke instrument van meer dan 800 miljard euro waarmee het economische herstel in de EU aangezwengeld moet worden. Tot 250 miljard euro wil ze verzamelen via de uitgifte van groene obligaties. Dat geld is dan bedoeld om de klimaatrelevante uitgaven van de lidstaten te ondersteunen.Zo moest elk EU-land minstens 37 procent van de investeringen en hervormingen die het in zijn nationale herstel- en veerkrachtplan heeft opgenomen, aan groene projecten wijden. België haalt met 51 procent ruimschoots de opgelegde norm.Het kader voor de uitgifte van groene obligaties dat de Commissie heeft goedgekeurd, beantwoordt aan de bredere ecologische, sociale en governancestrategie van de EU en zal een 'robuuste bijdrage aan duurzaamheid leveren', maakt het dagelijks bestuur van de Unie zich sterk. 'Het getuigt van onze inzet voor duurzaamheid en maakt duurzame financiering tot speerpunt van de herstelinspanningen van de EU", zegt begrotingscommissaris Johannes Hahn. Als de Commissie erin slaagt tussen nu en eind 2026 250 miljard euro op te halen met de uitgifte, zal ze de grootste emittent van groene obligaties ter wereld worden.Een Europese bron verduidelijkt dat energieprojecten die de bouw van bijvoorbeeld kerncentrales of gascentrales financieren, niet zullen kunnen rekenen op de middelen die via de uitgifte van groene obligaties verzameld worden. De Commissie wil beleggers namelijk laten zien hoe de opbrengsten van groene obligaties gebruikt zijn om de groene transitie te financieren. Bepaalde investeringen in gastechnologie zullen via de nationale herstelplannen wel nog altijd in aanmerking kunnen komen voor steun, zolang de techologie maar als overgangsmaatregel wordt ingezet en 'duidelijk bijdraagt aan onze klimaatdoelstellingen', zoals bijvoorbeeld het geval is bij warmtenetten, zegt commissaris Hahn.Volgende maand wil de Commissie haar eerste uitgifte van groene obligaties van NextGenerationEU doen.