Ter herinnering: Dexia en de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid zijn in het kader van een addendum van 14 oktober 2009 akkoord gegaan met een verlenging van de waarborg voor één jaar, tot 31 oktober 2010.

Die verlenging was onderworpen aan de toestemming van de Europese Commissie en blijft nog steeds onderworpen aan de goedkeuring van het Franse en het Luxemburgse parlement.

De verlenging van de waarborg tot na eind februari 2010 zal door de Europese Commissie worden behandeld in het kader van haar definitieve beslissing - die vóór die datum wordt verwacht - over alle steunmaatregelen ten gunste van Dexia.

Deze machtiging werd verleend door de Commissie onder de voorwaarde van diverse voorafgaande verbintenissen die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van Dexia.

Die verbintenissen gelden eveneens voor een duur van vier maanden tot eind februari 2010 of tot de definitieve beslissing van de Commissie over alle steunmaatregelen ten gunste van Dexia en over het herstructureringsplan van Dexia, als die beslissing vroeger zou worden genomen.

Tijdens heel die periode verbindt Dexia zich ertoe:

• geen dividenden uit te betalen aan aandeelhouders buiten de Groep;

• niet over te gaan tot de betaling van discretionaire coupons noch tot de uitoefening van opties tot vervroegde terugbetaling (call) op hybride Tier 1-effecten of op Upper Tier 2-instrumenten met een eeuwigdurende looptijd die werden uitgegeven door de entiteiten van de Groep. Dexia verbindt zich er met name toe om in dat verband (a) geen coupons uit te keren voor de Tier 1- uitgiften van Dexia Funding Luxembourg S.A (2 november 2009) en van Dexia Crédit Local (18 november 2009), alsook (b) af te zien van de uitoefening van de calloptie van de Upper Tier 2-uitgifte van Dexia Bank België (ISIN BE0116241358) op 18 november 2009.

Over de uitkering van de coupons van de Upper Tier 2-uitgifte van Dexia Bank België (ISIN BE0116241358) zal de Groep Dexia later nog een mededeling doen;

• niet over te gaan tot de overname van kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen of beleggingsondernemingen, noch rechtstreeks, noch via dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang heeft.

Ter herinnering: Dexia en de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid zijn in het kader van een addendum van 14 oktober 2009 akkoord gegaan met een verlenging van de waarborg voor één jaar, tot 31 oktober 2010. Die verlenging was onderworpen aan de toestemming van de Europese Commissie en blijft nog steeds onderworpen aan de goedkeuring van het Franse en het Luxemburgse parlement. De verlenging van de waarborg tot na eind februari 2010 zal door de Europese Commissie worden behandeld in het kader van haar definitieve beslissing - die vóór die datum wordt verwacht - over alle steunmaatregelen ten gunste van Dexia. Deze machtiging werd verleend door de Commissie onder de voorwaarde van diverse voorafgaande verbintenissen die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van Dexia. Die verbintenissen gelden eveneens voor een duur van vier maanden tot eind februari 2010 of tot de definitieve beslissing van de Commissie over alle steunmaatregelen ten gunste van Dexia en over het herstructureringsplan van Dexia, als die beslissing vroeger zou worden genomen. Tijdens heel die periode verbindt Dexia zich ertoe: • geen dividenden uit te betalen aan aandeelhouders buiten de Groep; • niet over te gaan tot de betaling van discretionaire coupons noch tot de uitoefening van opties tot vervroegde terugbetaling (call) op hybride Tier 1-effecten of op Upper Tier 2-instrumenten met een eeuwigdurende looptijd die werden uitgegeven door de entiteiten van de Groep. Dexia verbindt zich er met name toe om in dat verband (a) geen coupons uit te keren voor de Tier 1- uitgiften van Dexia Funding Luxembourg S.A (2 november 2009) en van Dexia Crédit Local (18 november 2009), alsook (b) af te zien van de uitoefening van de calloptie van de Upper Tier 2-uitgifte van Dexia Bank België (ISIN BE0116241358) op 18 november 2009. Over de uitkering van de coupons van de Upper Tier 2-uitgifte van Dexia Bank België (ISIN BE0116241358) zal de Groep Dexia later nog een mededeling doen; • niet over te gaan tot de overname van kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen of beleggingsondernemingen, noch rechtstreeks, noch via dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang heeft.