De headline inflatie benadert opnieuw de kaap van 2%, de werkloosheidsgraad de kaap van 6%. Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Private Banking gaat voor de rest van het jaar uit van een groei van het Amerikaans BBP met ongeveer 3%, wat ruimte laat voor het optrekken van de rente.

Anderzijds blijft de Europese economie duidelijk hangen, ze is achter op het herstel van de wereldeconomie. De Amerikaanse centrale bank zou de rente kunnen verhogen en in combinatie met een vernieuwde slagkracht voor de Europese Commissie zou dat de koers van de euro kunnen doen stijgen. Die Europese Commissie heeft overigens al een jaar lang niets meer gedaan en zou dus eindelijk mogen wakker worden.

De headline inflatie benadert opnieuw de kaap van 2%, de werkloosheidsgraad de kaap van 6%. Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Private Banking gaat voor de rest van het jaar uit van een groei van het Amerikaans BBP met ongeveer 3%, wat ruimte laat voor het optrekken van de rente. Anderzijds blijft de Europese economie duidelijk hangen, ze is achter op het herstel van de wereldeconomie. De Amerikaanse centrale bank zou de rente kunnen verhogen en in combinatie met een vernieuwde slagkracht voor de Europese Commissie zou dat de koers van de euro kunnen doen stijgen. Die Europese Commissie heeft overigens al een jaar lang niets meer gedaan en zou dus eindelijk mogen wakker worden.