Geen van de aangekondigde maatregelen is op zichzelf een "game changer", maar het geheel van de maatregelen moet toch de economie een duwtje in de rug kunnen geven. Maar de reacties van de financiële markten op de ECB-beslissing doet toch vraagtekens rijzen.

Het zal namelijk niet makkelijk zijn om de koers van de euro in de gegeven omstandigheden naar omlaag te duwen. De centrale bank heeft in ieder geval een sterk signaal gegeven dat ze bereid is om het inflatieniveau in de eurozone terug in de richting van het niveau van 2% te duwen.

Geen van de aangekondigde maatregelen is op zichzelf een "game changer", maar het geheel van de maatregelen moet toch de economie een duwtje in de rug kunnen geven. Maar de reacties van de financiële markten op de ECB-beslissing doet toch vraagtekens rijzen. Het zal namelijk niet makkelijk zijn om de koers van de euro in de gegeven omstandigheden naar omlaag te duwen. De centrale bank heeft in ieder geval een sterk signaal gegeven dat ze bereid is om het inflatieniveau in de eurozone terug in de richting van het niveau van 2% te duwen.