De beurs van Shanghai sloot vanmorgen anderhalf procent lager, de rust is daar dus nog niet volledig teruggekeerd.

Bart Van Craeynest van Petercam heeft niet de indruk dat Bernanke zich gecorrigeerd heeft. Het is vooral de marktinterpretatie van de Fed-communicatie die varieert.

Sinds december communiceert de Fed over haar exitstrategie. Die strategie komt er op neer dat het extreem soepele monetaire beleid geleidelijk teruggeschroefd zal worden naarmate het economische herstel doorzet.

Daarbij balanceert de Fed tussen te lang vasthouden aan het soepele beleid (en op die manier nieuwe zeepbellen en inflatierisico's creëren) en te vroeg de stimulus afbouwen (en daarmee het herstel in gevaar brengen).

Totnogtoe lijkt de Fed eerder bereid om het eerste risico te lopen dan het tweede. In elk geval blijft het een moeilijke evenwichtsoefening.

De beurs van Shanghai sloot vanmorgen anderhalf procent lager, de rust is daar dus nog niet volledig teruggekeerd. Bart Van Craeynest van Petercam heeft niet de indruk dat Bernanke zich gecorrigeerd heeft. Het is vooral de marktinterpretatie van de Fed-communicatie die varieert. Sinds december communiceert de Fed over haar exitstrategie. Die strategie komt er op neer dat het extreem soepele monetaire beleid geleidelijk teruggeschroefd zal worden naarmate het economische herstel doorzet. Daarbij balanceert de Fed tussen te lang vasthouden aan het soepele beleid (en op die manier nieuwe zeepbellen en inflatierisico's creëren) en te vroeg de stimulus afbouwen (en daarmee het herstel in gevaar brengen). Totnogtoe lijkt de Fed eerder bereid om het eerste risico te lopen dan het tweede. In elk geval blijft het een moeilijke evenwichtsoefening.