Sinds de Europese Centrale Bank langjarige leningen aan banken verstrekte, herstelden de aandelenbeurzen.

Door de langjarige leningen zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers de liquiditeitsproblemen van banken naar de achtergrond verschoven.

Bovendien kunnen de goedkope leningen gebruikt worden voor de herfinanciering van de bankschulden en daarmee de onzekerheid met betrekking totde banken verminderen.

Of banken echter weer meer zullen beleggen in de staatsschulden van de zwakkere landen, is nog maar de vraag. Het zou het risicoprofiel van de banken verder verhogen.

Sinds de Europese Centrale Bank langjarige leningen aan banken verstrekte, herstelden de aandelenbeurzen. Door de langjarige leningen zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers de liquiditeitsproblemen van banken naar de achtergrond verschoven. Bovendien kunnen de goedkope leningen gebruikt worden voor de herfinanciering van de bankschulden en daarmee de onzekerheid met betrekking totde banken verminderen. Of banken echter weer meer zullen beleggen in de staatsschulden van de zwakkere landen, is nog maar de vraag. Het zou het risicoprofiel van de banken verder verhogen.