Het uitblijven van economische stimulansen weegt volgens professor Stefan Duchateau door op de rentetarieven in Europa. Belangrijke exporteurs als Duitsland zijn hun groeiverwachtingen immers ook bijgeknipt en drijven zo de rentetarieven naar ongeziene dieptepunten en -vanzelfsprekend- de obligatiemarkten naar recordniveaus.

Beleggers in dergelijke instrumenten accumuleren echter steeds meer renterisico, zodat voor particuliere beleggers het hoegenaamd niet aan te raden valt om zich nog in obligaties op lange termijn te gewagen.

Deze markt is enkel nog geschikt voor professionele beleggers die de steeds afnemende rentevergoedingen op de hun obligatiebeleggingen gecompenseerd weten door de afnemende renteverplichtingen die zij dragen op de passiefzijde van hun balans. In het kader van banken betekent dit niet meer of minder dan dat de krimpende obligatierente zich vroeger of later zal vertalen in lagere spaarrente. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Het uitblijven van economische stimulansen weegt volgens professor Stefan Duchateau door op de rentetarieven in Europa. Belangrijke exporteurs als Duitsland zijn hun groeiverwachtingen immers ook bijgeknipt en drijven zo de rentetarieven naar ongeziene dieptepunten en -vanzelfsprekend- de obligatiemarkten naar recordniveaus. Beleggers in dergelijke instrumenten accumuleren echter steeds meer renterisico, zodat voor particuliere beleggers het hoegenaamd niet aan te raden valt om zich nog in obligaties op lange termijn te gewagen. Deze markt is enkel nog geschikt voor professionele beleggers die de steeds afnemende rentevergoedingen op de hun obligatiebeleggingen gecompenseerd weten door de afnemende renteverplichtingen die zij dragen op de passiefzijde van hun balans. In het kader van banken betekent dit niet meer of minder dan dat de krimpende obligatierente zich vroeger of later zal vertalen in lagere spaarrente. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.