In gunstige marktomstandigheden heeft Dexia een tijdelijke liquiditeitsreserve opgebouwd, om in te spelen op enkele belangrijke terugbetalingen die eind 2014 en in 2015 zullen volgen.

Met de terugbetaling van de laatste uitstaande leningen onder de waarborg van 2008 heeft de daling van de financieringskosten zich doorgezet. De herfinancieringskosten van de groep over het halfjaar zijn lager dan de opbrengsten van de activaportefeuilles.

Conform de geldende wetgeving publiceert Dexia voor de periode eindigend op 30 juni 2014 een mededeling over de beknopte geconsolideerde financiële staten.

Deze mededeling legt de nadruk op de belangrijkste transacties en gebeurtenissen van de eerste helft van 2014 en op de gevolgen daarvan voor de financiële situatie van de groep. Het halfjaarlijkse financiële verslag 2014 van Dexia NV zal in zijn geheel worden gepubliceerd op 14 augustus 2014.

In gunstige marktomstandigheden heeft Dexia een tijdelijke liquiditeitsreserve opgebouwd, om in te spelen op enkele belangrijke terugbetalingen die eind 2014 en in 2015 zullen volgen. Met de terugbetaling van de laatste uitstaande leningen onder de waarborg van 2008 heeft de daling van de financieringskosten zich doorgezet. De herfinancieringskosten van de groep over het halfjaar zijn lager dan de opbrengsten van de activaportefeuilles. Conform de geldende wetgeving publiceert Dexia voor de periode eindigend op 30 juni 2014 een mededeling over de beknopte geconsolideerde financiële staten. Deze mededeling legt de nadruk op de belangrijkste transacties en gebeurtenissen van de eerste helft van 2014 en op de gevolgen daarvan voor de financiële situatie van de groep. Het halfjaarlijkse financiële verslag 2014 van Dexia NV zal in zijn geheel worden gepubliceerd op 14 augustus 2014.