De Brusselse beurs houdt beter stand dan de meeste andere beurzen, het verlies voor de BEL 20 beperkt zich tot ongeveer een half procent. De telecomsector pakt tegen de trend in met hogere koersen uit.

Economisch nieuws stelt niet teleur

Het Europese besluit dat onlangs werd genomen ten aanzien van het tijdelijk samenvoegen van de beide steunfondsen valt volgens Theodoor Gilissen Bankiers enigszins tegen. Waar in eerste instantie in werd gezet op een noodfonds van tenminste Eur 940 mrd, komt het uiteindelijke besluit niet verder dan Eur 800 mrd. Over de belasting voor financiële transacties bereikten de leiders geen akkoord.

De Spaanse begroting voldoet wel aan de verwachtingen om het begrotingstekort dit jaar tot 5,3% van het bbp terug te brengen. Er wordt voor ruim Eur 27 mrd omgebogen, waarvan Eur 12 mrd via belastingverhogingen. Hiervan zal het grootste deel via een hogere vennootschapsbelasting komen, een amnestieregeling voor belastingontduikers en een hogere belasting voor tabak en elektriciteit. Deze maatregelen zullen de inflatie verhogen.

De Brusselse beurs houdt beter stand dan de meeste andere beurzen, het verlies voor de BEL 20 beperkt zich tot ongeveer een half procent. De telecomsector pakt tegen de trend in met hogere koersen uit. Economisch nieuws stelt niet teleur Het Europese besluit dat onlangs werd genomen ten aanzien van het tijdelijk samenvoegen van de beide steunfondsen valt volgens Theodoor Gilissen Bankiers enigszins tegen. Waar in eerste instantie in werd gezet op een noodfonds van tenminste Eur 940 mrd, komt het uiteindelijke besluit niet verder dan Eur 800 mrd. Over de belasting voor financiële transacties bereikten de leiders geen akkoord. De Spaanse begroting voldoet wel aan de verwachtingen om het begrotingstekort dit jaar tot 5,3% van het bbp terug te brengen. Er wordt voor ruim Eur 27 mrd omgebogen, waarvan Eur 12 mrd via belastingverhogingen. Hiervan zal het grootste deel via een hogere vennootschapsbelasting komen, een amnestieregeling voor belastingontduikers en een hogere belasting voor tabak en elektriciteit. Deze maatregelen zullen de inflatie verhogen.