Het Belgisch ondernemersvertrouwen nam volgens Belfius Bank in februari verder toe met 1,6 punten tot -4,0 punten. Het ondernemingsklimaat verbeterde sterk in de dienstverlening aan bedrijven en, meer gematigd, in de bouwnijverheid.

Daarentegen verzwakte de conjunctuur zeer licht in de verwerkende nijverheid en in de handel. De duidelijk betere stemming

bij de dienstverlening aan bedrijven werd gedragen door alle componenten en vooral dan de vooruitzichten voor de

activiteit van de bedrijven, alsook de verwachtingen ten aanzien van de algemene marktvraag.

Het Belgisch ondernemersvertrouwen nam volgens Belfius Bank in februari verder toe met 1,6 punten tot -4,0 punten. Het ondernemingsklimaat verbeterde sterk in de dienstverlening aan bedrijven en, meer gematigd, in de bouwnijverheid. Daarentegen verzwakte de conjunctuur zeer licht in de verwerkende nijverheid en in de handel. De duidelijk betere stemming bij de dienstverlening aan bedrijven werd gedragen door alle componenten en vooral dan de vooruitzichten voor de activiteit van de bedrijven, alsook de verwachtingen ten aanzien van de algemene marktvraag.