Robuuste bedrijfswinsten vormen niet alleen een aanleiding tot veel pret op de financiële markten maar zijn volgens professor Stefan Duchateau ook de katalysator voor de creatie van werkgelegenheid en belastinginkomsten.

Weliswaar laat de ontwikkeling van de werkgelenheid in de VSA ook te wensen over, maar het verbetert tenminste in schril contrast met de eurozone. Toch mag men hierover niet te oppervlakkig oordelen.

De eurozone bevindt zich immers in een weinig benijdenswaardige spreidstand waarbij tegelijk diepgravende besparingen worden opgelegd om de euro leefbaar te houden en stimulerende maatregelen moeten worden genomen om de economische groei terug op een aannemelijk pad te brengen.

Dit vormt een conflicterende combinatie waarbij de ene doelstelling de andere neutraliseert. Voor dit gegeven enig begrip dus, ook al stelen de Amerikaans bedrijven de show enerzijds dankzij op hun flexibiliteit maar anderzijds ook in de dankbare omstandigheid dat de Europese concurrenten zichzelf in onnatuurlijk keurslijf hebben gedrongen.

Robuuste bedrijfswinsten vormen niet alleen een aanleiding tot veel pret op de financiële markten maar zijn volgens professor Stefan Duchateau ook de katalysator voor de creatie van werkgelegenheid en belastinginkomsten. Weliswaar laat de ontwikkeling van de werkgelenheid in de VSA ook te wensen over, maar het verbetert tenminste in schril contrast met de eurozone. Toch mag men hierover niet te oppervlakkig oordelen. De eurozone bevindt zich immers in een weinig benijdenswaardige spreidstand waarbij tegelijk diepgravende besparingen worden opgelegd om de euro leefbaar te houden en stimulerende maatregelen moeten worden genomen om de economische groei terug op een aannemelijk pad te brengen. Dit vormt een conflicterende combinatie waarbij de ene doelstelling de andere neutraliseert. Voor dit gegeven enig begrip dus, ook al stelen de Amerikaans bedrijven de show enerzijds dankzij op hun flexibiliteit maar anderzijds ook in de dankbare omstandigheid dat de Europese concurrenten zichzelf in onnatuurlijk keurslijf hebben gedrongen.