De concrete aanleiding voor de recente correctie op de beurs werd volgens professor Stefan Duchateau gevormd door de foutief begrepen toespraak van "Helicopter Ben".

Als bijstelling volstond het echter om opnieuw te verwijzen naar de bereidheid van de Centrale Bank om zich, indien nuttig en nodig, zeer flexibel op te stellen en vooral door aan te stippen dat het momenteel hoe dan ook te vroeg is om met zekerheid te stellen dat de monetaire impulsen snel zouden worden stopgezet.

Enkel de Amerikaanse bouwsector geeft immers duidelijke tekens van een serieuze en duurzame herneming. Op de rest van de industriële activiteiten blijft het afwachten.

De relatief zwakke ISM-cijfers over de laatste maanden laten immers niet toe om eenduidig aan te nemen dat het economisch herstel zich ook daar in voldoende mate heeft doorgezet.

We lazen deze boodschap al langer tussen de regels van de oorspronkelijke Fed-toespraken. Bernanke benadrukte immers herhaaldelijk dat hij vooral oog had voor de financiële stabiliteit, eerder dan voor de onmiddellijke ontwikkeling van economische indicatoren.

Bij de eerste groep was er alleszins geen sprake van enige alarmerende ontwikkeling, zodat het een onnodig risico zou inhouden om nu reeds de economie af te zwakken door middel van hogere rentevoeten en afnemende monetaire stimulering.

De concrete aanleiding voor de recente correctie op de beurs werd volgens professor Stefan Duchateau gevormd door de foutief begrepen toespraak van "Helicopter Ben". Als bijstelling volstond het echter om opnieuw te verwijzen naar de bereidheid van de Centrale Bank om zich, indien nuttig en nodig, zeer flexibel op te stellen en vooral door aan te stippen dat het momenteel hoe dan ook te vroeg is om met zekerheid te stellen dat de monetaire impulsen snel zouden worden stopgezet. Enkel de Amerikaanse bouwsector geeft immers duidelijke tekens van een serieuze en duurzame herneming. Op de rest van de industriële activiteiten blijft het afwachten. De relatief zwakke ISM-cijfers over de laatste maanden laten immers niet toe om eenduidig aan te nemen dat het economisch herstel zich ook daar in voldoende mate heeft doorgezet. We lazen deze boodschap al langer tussen de regels van de oorspronkelijke Fed-toespraken. Bernanke benadrukte immers herhaaldelijk dat hij vooral oog had voor de financiële stabiliteit, eerder dan voor de onmiddellijke ontwikkeling van economische indicatoren. Bij de eerste groep was er alleszins geen sprake van enige alarmerende ontwikkeling, zodat het een onnodig risico zou inhouden om nu reeds de economie af te zwakken door middel van hogere rentevoeten en afnemende monetaire stimulering.