Het komt er volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Private Banking op aan om op een goede manier te beslissen of een trend is omgedraaid. Bij een te snelle beslissing loopt men het risico dan men een correctie in de nog steeds geldende trend als een trendomkeer aanziet en men de positie te snel verlaat.

Terug kopen aan een hoger niveau is kostelijk en psychologisch gezien niet gemakkelijk met het gevolg dat men vaak niet meer instapt en mogelijk een groot stuk van de rally mist. Te laat een trendomkeer onderkennen kan echter ook kostelijk zijn omdat een (groot) deel van de opgebouwde winst wordt teruggeven.

Het komt er volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Private Banking op aan om op een goede manier te beslissen of een trend is omgedraaid. Bij een te snelle beslissing loopt men het risico dan men een correctie in de nog steeds geldende trend als een trendomkeer aanziet en men de positie te snel verlaat. Terug kopen aan een hoger niveau is kostelijk en psychologisch gezien niet gemakkelijk met het gevolg dat men vaak niet meer instapt en mogelijk een groot stuk van de rally mist. Te laat een trendomkeer onderkennen kan echter ook kostelijk zijn omdat een (groot) deel van de opgebouwde winst wordt teruggeven.