Ook in december bleef het koersverloop grillig maar was de trend veeleer opwaarts.

De uitbodeming krijgt stilaan vorm. De volatiliteit is nog groot. De Amerikaanse beurzen slaagden erin hun opwaartse trend veilig te stellen, zij het ook met af en toe een terugval.

De Amerikaanse beurzen sloten het kalenderjaar 2011 min of meer ongewijzigd af. De Europese lieten echter een negatieve return afficheren tussen -15 en -20%.

Ook in december bleef het koersverloop grillig maar was de trend veeleer opwaarts. De uitbodeming krijgt stilaan vorm. De volatiliteit is nog groot. De Amerikaanse beurzen slaagden erin hun opwaartse trend veilig te stellen, zij het ook met af en toe een terugval. De Amerikaanse beurzen sloten het kalenderjaar 2011 min of meer ongewijzigd af. De Europese lieten echter een negatieve return afficheren tussen -15 en -20%.