Geconfronteerd met de langetermijneffecten van financiële repressie, kijken beleggers naar alternatieven voor staatsobligaties. Aansluitend op traditionele spread producten, kijkt men naar schuld van opkomende markten, onroerend goed en infrastructuur.

Europese institutionele beleggers maken zich minder zorgen over de kredietwaardigheid van staten dan zes of twaalf maanden geleden. Dat is een van de kernresultaten van de laatste RiskMonitor van AllianzGI.

Twaalf maanden geleden stelde 35% van de ondervraagden dat het risico op staatsobligaties een substantieel onderdeel vormde van de risico's voor beoogde financiële doelen.

Dat cijfer is nu gedaald tot ruim 13%. Op vergelijkbare manier beschouwt nu minder dan 9% van de respondenten marktvolatiliteit als een groot risico.

Een jaar geleden was dat percentage drie maal hoger. Maar beleggers zijn verre van gerust: net als in de vorige twee edities staat het percentage beleggers dat beducht is voor staartrisico's stabiel op 15%.

Geconfronteerd met de langetermijneffecten van financiële repressie, kijken beleggers naar alternatieven voor staatsobligaties. Aansluitend op traditionele spread producten, kijkt men naar schuld van opkomende markten, onroerend goed en infrastructuur. Europese institutionele beleggers maken zich minder zorgen over de kredietwaardigheid van staten dan zes of twaalf maanden geleden. Dat is een van de kernresultaten van de laatste RiskMonitor van AllianzGI. Twaalf maanden geleden stelde 35% van de ondervraagden dat het risico op staatsobligaties een substantieel onderdeel vormde van de risico's voor beoogde financiële doelen. Dat cijfer is nu gedaald tot ruim 13%. Op vergelijkbare manier beschouwt nu minder dan 9% van de respondenten marktvolatiliteit als een groot risico. Een jaar geleden was dat percentage drie maal hoger. Maar beleggers zijn verre van gerust: net als in de vorige twee edities staat het percentage beleggers dat beducht is voor staartrisico's stabiel op 15%.