De financiële markten kenmerken zich volgens professor Stefan Duchateau de laatste weken door een opeenvolging van vrij belangrijke dagwinsten en -verliezen. Een dergelijk patroon zet aan tot enige argwaan, maar dat is in de visie van de professor grotendeels ten onrechte.

In een economische constellatie die tegelijk wijst op hogere LT rente én hogere groeiverwachtingen zullen de koerswinsten ten gevolge van betere conjunctuurprognoses en gestegen bedrijfsresultaten, de volgende dagen opnieuw worden afgezwakt door het vooruitzicht op hogere rentevoeten. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De financiële markten kenmerken zich volgens professor Stefan Duchateau de laatste weken door een opeenvolging van vrij belangrijke dagwinsten en -verliezen. Een dergelijk patroon zet aan tot enige argwaan, maar dat is in de visie van de professor grotendeels ten onrechte. In een economische constellatie die tegelijk wijst op hogere LT rente én hogere groeiverwachtingen zullen de koerswinsten ten gevolge van betere conjunctuurprognoses en gestegen bedrijfsresultaten, de volgende dagen opnieuw worden afgezwakt door het vooruitzicht op hogere rentevoeten. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.