Het scenario op die Aziatische markten verloopt volgens professor Stefan Duchateau niet analoog en is vooral afhankelijk van een versnelling van de Chinese economische groei.

Dit bleek geen evidentie: China doorspartelt een transitiefase waarbij stijgende vastgoed- en hoge voedselprijzen de monetaire overheid de ruimte ontnemen om via rentedalingen de interne industriële groei te stimuleren.

Een lange reeks van telkens ontgoochelende cijfers, werd deze week echter doorbroken met positieve conjunctuurprognoses die aangeven dat de industrie terug een hoger groeipad is gaan opzoeken.

Eén dergelijk cijfer is natuurlijk niet genoeg om een fundamentele trendbreuk aan te kondigen maar bleek toch al voldoende om de eerdere, substantiële koersval op de Aziatische financiële markten om te keren tot een voorzichtig herstel van aandelen-, obligatie - en wisselkoersen.

Het scenario op die Aziatische markten verloopt volgens professor Stefan Duchateau niet analoog en is vooral afhankelijk van een versnelling van de Chinese economische groei. Dit bleek geen evidentie: China doorspartelt een transitiefase waarbij stijgende vastgoed- en hoge voedselprijzen de monetaire overheid de ruimte ontnemen om via rentedalingen de interne industriële groei te stimuleren. Een lange reeks van telkens ontgoochelende cijfers, werd deze week echter doorbroken met positieve conjunctuurprognoses die aangeven dat de industrie terug een hoger groeipad is gaan opzoeken. Eén dergelijk cijfer is natuurlijk niet genoeg om een fundamentele trendbreuk aan te kondigen maar bleek toch al voldoende om de eerdere, substantiële koersval op de Aziatische financiële markten om te keren tot een voorzichtig herstel van aandelen-, obligatie - en wisselkoersen.