Er zijn nog heel wat onzekerheden waar we nog een antwoord op moeten krijgen. Daarbij wordt op de eerste plaats verwezen naar de bereidheid van de banken om deel te nemen aan de obligatieswap.

Wanneer er onvoldoende banken bereid zijn om mee te doen, kan er dwang worden uitgeoefend. Dat zou echter tot gevolg hebben dat er alsnog een credit event ontstaat, waardoor de credit default swaps in werking kunnen komen.

Er zijn nog heel wat onzekerheden waar we nog een antwoord op moeten krijgen. Daarbij wordt op de eerste plaats verwezen naar de bereidheid van de banken om deel te nemen aan de obligatieswap. Wanneer er onvoldoende banken bereid zijn om mee te doen, kan er dwang worden uitgeoefend. Dat zou echter tot gevolg hebben dat er alsnog een credit event ontstaat, waardoor de credit default swaps in werking kunnen komen.