De crisis rond de Europese overheidsdeficieten lijkt een echo van de gebeurtenissen in 2008, toen een breakdown van het bancair systeem in de Verenigde Staten de wereld in de grootste crisis in 70 jaar stortte.

De huidige crisis is qua volatiliteit niet van dezelfde orde van grootte, maar toch worden de G-20 leden geconfronteerd met de uitdaging om de orde in het financieel systeem te herstellen.

Op de meeting zal daarom druk worden uitgeoefend om wereldwijd hervormingen in het economisch systeem door te voeren. Die hervormingen moeten garant staan voor een sterke, stabiele en gebalanceerde economische groei.

Er zal onder andere voorgesteld worden om een nieuwe bankenbelasting te introduceren en om de kapitaalbehoeften van de banken te verhogen. Laatstgenoemde maatregel is vanzelfsprekend belangrijk om een nieuwe financiële crisis te voorkomen.

De crisis rond de Europese overheidsdeficieten lijkt een echo van de gebeurtenissen in 2008, toen een breakdown van het bancair systeem in de Verenigde Staten de wereld in de grootste crisis in 70 jaar stortte. De huidige crisis is qua volatiliteit niet van dezelfde orde van grootte, maar toch worden de G-20 leden geconfronteerd met de uitdaging om de orde in het financieel systeem te herstellen. Op de meeting zal daarom druk worden uitgeoefend om wereldwijd hervormingen in het economisch systeem door te voeren. Die hervormingen moeten garant staan voor een sterke, stabiele en gebalanceerde economische groei. Er zal onder andere voorgesteld worden om een nieuwe bankenbelasting te introduceren en om de kapitaalbehoeften van de banken te verhogen. Laatstgenoemde maatregel is vanzelfsprekend belangrijk om een nieuwe financiële crisis te voorkomen.