Volgens Europees commissaris Barroso kan een Europese bankenunie tegen 2013 een feit worden. Eerst moet een supervisor voor de bankensector worden opgericht, waarna de Europese Commissie volgend jaar de stappen kan zetten die nodig zijn om te komen tot een volwaardige Europese bankenunie. Die zou onder andere ook een garantiestelsel omvatten.

Bedrijfsnieuws is vandaag zeldzaam, maar het kan geen kwaad om nog even stil te staan bij de bedrijven die recent met resultaten kwamen. Spector was één van die bedrijven.

Spector Photo Group maakte op 30 augustus de halfjaarcijfers bekend.

Dit waren de hoogtepunten:

Retail:

• Photo Hall zoekt overnemer via Wet op Continuïteit van Ondernemingen

• Daling bedrijfsopbrengsten zet zich verder (-18,7%)

• REBITDA negatief ten bedrage van EUR 2,795 miljoen

Imaging:

• Verdere daling prints (analoog en digitaal) zorgt voor daling bedrijfsopbrengsten (-3,7%)

• EBIT daalt van EUR -0,643 miljoen naar EUR -1,120 miljoen

Groep: Per 30 juni 2012 is de Photo Hall Group nog opgenomen onder de voortgezette activiteiten

• Netto resultaat evolueert van EUR -1,789 miljoen naar EUR -6,083 miljoen

• REBIT bedraagt EUR -4,545 miljoen tegenover EUR -2,466 miljoen

• Netto financiële schuld bedraagt EUR 37,537 miljoen tegenover EUR 36,074 miljoen in 2011

Volgens Europees commissaris Barroso kan een Europese bankenunie tegen 2013 een feit worden. Eerst moet een supervisor voor de bankensector worden opgericht, waarna de Europese Commissie volgend jaar de stappen kan zetten die nodig zijn om te komen tot een volwaardige Europese bankenunie. Die zou onder andere ook een garantiestelsel omvatten. Bedrijfsnieuws is vandaag zeldzaam, maar het kan geen kwaad om nog even stil te staan bij de bedrijven die recent met resultaten kwamen. Spector was één van die bedrijven. Spector Photo Group maakte op 30 augustus de halfjaarcijfers bekend. Dit waren de hoogtepunten: Retail: • Photo Hall zoekt overnemer via Wet op Continuïteit van Ondernemingen • Daling bedrijfsopbrengsten zet zich verder (-18,7%) • REBITDA negatief ten bedrage van EUR 2,795 miljoen Imaging: • Verdere daling prints (analoog en digitaal) zorgt voor daling bedrijfsopbrengsten (-3,7%) • EBIT daalt van EUR -0,643 miljoen naar EUR -1,120 miljoen Groep: Per 30 juni 2012 is de Photo Hall Group nog opgenomen onder de voortgezette activiteiten • Netto resultaat evolueert van EUR -1,789 miljoen naar EUR -6,083 miljoen • REBIT bedraagt EUR -4,545 miljoen tegenover EUR -2,466 miljoen • Netto financiële schuld bedraagt EUR 37,537 miljoen tegenover EUR 36,074 miljoen in 2011