Een hogere kapitaalspositie moet het vertrouwen in de bankensector herstellen.

Het proces verloopt volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter moeizaam omdat de benodigde informatie opnieuw verzameld moet worden. In tegenstelling tot in de VS is deze informatie niet onmiddellijk voorhanden.

Het gevolg hiervan is dat men op dit moment eigenlijk niet weet hoe de Europese banken er daadwerkelijk voor staan. Banken verzetten zich tegen het verhogen van de kapitaaleisen.

Een hogere kapitaalspositie moet het vertrouwen in de bankensector herstellen. Het proces verloopt volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter moeizaam omdat de benodigde informatie opnieuw verzameld moet worden. In tegenstelling tot in de VS is deze informatie niet onmiddellijk voorhanden. Het gevolg hiervan is dat men op dit moment eigenlijk niet weet hoe de Europese banken er daadwerkelijk voor staan. Banken verzetten zich tegen het verhogen van de kapitaaleisen.