Vanaf 27 februari hebben nog eens 800 banken de optie om leningen van de tweede LTRO vervroegd terug te betalen (totale bedrag Eur 529 mrd).

Barclays verwacht dat banken van de twee LTRO's Eur 200 mrd zullen terugbetalen; circa 20% van het totaal.

De verbetering van de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt speelt een belangrijke rol, terwijl de onlangs aangekondigde versoepeling van de liquiditeitsratio's onder Basel 3 ook ondersteunend is.

Zeker voor de banken uit noordwest Europa loont het volgens Theodoor Gilissen Bankiers om overtollige liquiditeiten terug te betalen.

Op dit moment betalen ze 0,75% over de leningen, terwijl de marktrente voor covered bonds voor veel van deze emittenten nu lager is voor de resterende 2-jaars looptijd van de leningen.

Daarnaast namen veel banken de leningen uit voorzorg op en is door de verbetering van de situatie op de markten minder noodzaak om dit geld aan te houden.

De verbetering blijkt uit ook het feit dat banken uit Italië, Spanje en Portugal dit jaar al voor circa Eur 10 mrd aan obligaties hebben uitgegeven.

De risico-opslagen zijn al sterk gedaald, maar door de relatief hoge rente is er een grote vraag van beleggers naar dit soort papier.

Banken uit de periferie kunnen door de financiering in de markt, en doordat weer spaargeld terugstroomt naar banken in die zwakkere landen, zich stap voor stap losweken van de financiering van de ECB.

Deze trend is in de afgelopen maanden al zichtbaar. Tot nu toe hebben Commerzbank en het Spaanse Banco Sabadell hebben al aangegeven (een deel van) de leningen terug te willen betalen.

Vanaf 27 februari hebben nog eens 800 banken de optie om leningen van de tweede LTRO vervroegd terug te betalen (totale bedrag Eur 529 mrd). Barclays verwacht dat banken van de twee LTRO's Eur 200 mrd zullen terugbetalen; circa 20% van het totaal. De verbetering van de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt speelt een belangrijke rol, terwijl de onlangs aangekondigde versoepeling van de liquiditeitsratio's onder Basel 3 ook ondersteunend is. Zeker voor de banken uit noordwest Europa loont het volgens Theodoor Gilissen Bankiers om overtollige liquiditeiten terug te betalen. Op dit moment betalen ze 0,75% over de leningen, terwijl de marktrente voor covered bonds voor veel van deze emittenten nu lager is voor de resterende 2-jaars looptijd van de leningen. Daarnaast namen veel banken de leningen uit voorzorg op en is door de verbetering van de situatie op de markten minder noodzaak om dit geld aan te houden. De verbetering blijkt uit ook het feit dat banken uit Italië, Spanje en Portugal dit jaar al voor circa Eur 10 mrd aan obligaties hebben uitgegeven. De risico-opslagen zijn al sterk gedaald, maar door de relatief hoge rente is er een grote vraag van beleggers naar dit soort papier. Banken uit de periferie kunnen door de financiering in de markt, en doordat weer spaargeld terugstroomt naar banken in die zwakkere landen, zich stap voor stap losweken van de financiering van de ECB. Deze trend is in de afgelopen maanden al zichtbaar. Tot nu toe hebben Commerzbank en het Spaanse Banco Sabadell hebben al aangegeven (een deel van) de leningen terug te willen betalen.