Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en op een bepaald moment zou het sentiment op de obligatiemarkten kunnen keren. Op dat moment ontstaan grote problemen voor de banken. Ze dreigen dan namelijk met enorme verliezen opgezadeld te worden.

De bankwereld heeft er dus alle belang bij dat de hausse op de obligatiemarkten kan blijven duren. In dat verband zal ongetwijfeld naar de Europese Centrale Bank gekeken moeten worden, waarvan wordt verwacht dat ze geld zal blijven beschikbaar stellen om obligaties in te kopen.

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en op een bepaald moment zou het sentiment op de obligatiemarkten kunnen keren. Op dat moment ontstaan grote problemen voor de banken. Ze dreigen dan namelijk met enorme verliezen opgezadeld te worden. De bankwereld heeft er dus alle belang bij dat de hausse op de obligatiemarkten kan blijven duren. In dat verband zal ongetwijfeld naar de Europese Centrale Bank gekeken moeten worden, waarvan wordt verwacht dat ze geld zal blijven beschikbaar stellen om obligaties in te kopen.