Hoewel de financieringskosten sterk zijn gedaald, blijven de Europese banken verslaafd aan het geld van de Europese Centrale Bank. Ze kunnen kredieten in asset-backed securities (ABS) verpakken en met deze als onderpand goedkoop geld van de ECB krijgen.

Vroeger werden deze gestructureerde producten hoofdzakelijk aan beleggers verkocht, maar dit jaar werd tot dusver maar een bedrag van 47 miljard euro aan Europese ABS aan de beleggers verkocht. De lage rente die wordt uitbetaald heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken.

BinckBank koopt 76.395 eigen aandelen in

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 16 december 2011, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 10 september tot en met 14 september 76.395 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 6,0332.

De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot nader order door.

Highlights eerste jaarhelft 2012 Leasinvest Real Estate

• Bezettingsgraad neemt toe tot 93,36% (31/12/11: 92,57%) ingevolge verschillende succesvolle verhuringen

• Ingevolge de gunstige evolutie van de verhuringen zijn de huurinkomsten, bij gelijkblijvende portefeuille, over de eerste

jaarhelft 2012 licht toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

• Netto resultaat (aandeel Groep): daalt naar 2,18 euro per aandeel (30/06/11: 2,57 euro) o.a. door vorig jaar ontvangen

eenmalige huurgaranties

• Netto courant resultaat (aandeel Groep): 2,45 euro per aandeel voor het eerste halfjaar van 2012 (30/06/11: 2,77 euro)

Highlights na afsluiten eerste jaarhelft 2012

• Verwachte stijging met 18,2% van vastgoedportefeuille van 505,7 miljoen euro naar 597,9 miljoen euro

• Principeakkoord getekend i.v.m. toekomstige emissie vastgoedcertificaten m.b.t. een shopping center gelegen in

Luxemburg

• Verwachte verwerving van het nieuwe Rijksarchief Brugge t.w.v. 17,7 miljoen euro

• Kantoren en retail in de geconsolideerde vastgoedportefeuille zullen resp. dalen van 53% naar 45% en stijgen van

20% naar 29%

• Het aandeel Luxemburg in de vastgoedportefeuille neemt toe van 45% tot 50%

• Participatie in Retail Estates neemt toe tot 10,03%

Hoewel de financieringskosten sterk zijn gedaald, blijven de Europese banken verslaafd aan het geld van de Europese Centrale Bank. Ze kunnen kredieten in asset-backed securities (ABS) verpakken en met deze als onderpand goedkoop geld van de ECB krijgen. Vroeger werden deze gestructureerde producten hoofdzakelijk aan beleggers verkocht, maar dit jaar werd tot dusver maar een bedrag van 47 miljard euro aan Europese ABS aan de beleggers verkocht. De lage rente die wordt uitbetaald heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. BinckBank koopt 76.395 eigen aandelen in In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 16 december 2011, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 10 september tot en met 14 september 76.395 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 6,0332. De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis. Het aandeleninkoopprogramma loopt tot nader order door.Highlights eerste jaarhelft 2012 Leasinvest Real Estate • Bezettingsgraad neemt toe tot 93,36% (31/12/11: 92,57%) ingevolge verschillende succesvolle verhuringen • Ingevolge de gunstige evolutie van de verhuringen zijn de huurinkomsten, bij gelijkblijvende portefeuille, over de eerste jaarhelft 2012 licht toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar • Netto resultaat (aandeel Groep): daalt naar 2,18 euro per aandeel (30/06/11: 2,57 euro) o.a. door vorig jaar ontvangen eenmalige huurgaranties • Netto courant resultaat (aandeel Groep): 2,45 euro per aandeel voor het eerste halfjaar van 2012 (30/06/11: 2,77 euro) Highlights na afsluiten eerste jaarhelft 2012 • Verwachte stijging met 18,2% van vastgoedportefeuille van 505,7 miljoen euro naar 597,9 miljoen euro • Principeakkoord getekend i.v.m. toekomstige emissie vastgoedcertificaten m.b.t. een shopping center gelegen in Luxemburg • Verwachte verwerving van het nieuwe Rijksarchief Brugge t.w.v. 17,7 miljoen euro • Kantoren en retail in de geconsolideerde vastgoedportefeuille zullen resp. dalen van 53% naar 45% en stijgen van 20% naar 29% • Het aandeel Luxemburg in de vastgoedportefeuille neemt toe van 45% tot 50% • Participatie in Retail Estates neemt toe tot 10,03%