Deze trend zal zich voortzetten. In een klimaat van lage economische groei, wordt het genereren van een solide bedrijfsresultaat voor de aandelenprijs weer belangrijker dan stijgende koerswinstverhoudingen. Hierdoor wordt het voor beleggers steeds belangrijker om een goede aandelenselectie toe te passen.

Enkele hoofdpunten uit het rapport:

• Aandelen met een hoge kwaliteit hebben het de afgelopen zes tot acht maanden beter gedaan dan de markt na een periode van underperformance. De premie die traditioneel bij hoge kwaliteit aandelen in Europa hoort was gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar. Dit begint nu weer aan te trekken en zal weer op normale niveaus terugkeren, zeker gezien de lage economische groei die de komende jaren zal aanhouden.

• Bedrijven die in een omgeving van lage economische groei de winst kunnen laten groeien (de hoge kwaliteit bedrijven/aandelen) zullen beloond worden door de markt, waardoor het voor de belegger nog belangrijker wordt juist deze bedrijven te vinden.

• De internationale kapitaalstroom naar Europese aandelen heeft de markt ondersteund, vooral in de periferie. Recente data wijzen erop dat deze toestroom afneemt en zelfs omkeert. Hierdoor wordt het voor beleggers belangrijk dat herwaarderingen gerechtvaardigd zijn door fundamentele gegevens en cijfers van een bedrijf en niet puur door de stroom van 'hot money'.

• Voor beleggers wordt de aandelenselectie meer dan ooit cruciaal voor het bereiken van een goed rendement.

Deze trend zal zich voortzetten. In een klimaat van lage economische groei, wordt het genereren van een solide bedrijfsresultaat voor de aandelenprijs weer belangrijker dan stijgende koerswinstverhoudingen. Hierdoor wordt het voor beleggers steeds belangrijker om een goede aandelenselectie toe te passen. Enkele hoofdpunten uit het rapport: • Aandelen met een hoge kwaliteit hebben het de afgelopen zes tot acht maanden beter gedaan dan de markt na een periode van underperformance. De premie die traditioneel bij hoge kwaliteit aandelen in Europa hoort was gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar. Dit begint nu weer aan te trekken en zal weer op normale niveaus terugkeren, zeker gezien de lage economische groei die de komende jaren zal aanhouden. • Bedrijven die in een omgeving van lage economische groei de winst kunnen laten groeien (de hoge kwaliteit bedrijven/aandelen) zullen beloond worden door de markt, waardoor het voor de belegger nog belangrijker wordt juist deze bedrijven te vinden. • De internationale kapitaalstroom naar Europese aandelen heeft de markt ondersteund, vooral in de periferie. Recente data wijzen erop dat deze toestroom afneemt en zelfs omkeert. Hierdoor wordt het voor beleggers belangrijk dat herwaarderingen gerechtvaardigd zijn door fundamentele gegevens en cijfers van een bedrijf en niet puur door de stroom van 'hot money'. • Voor beleggers wordt de aandelenselectie meer dan ooit cruciaal voor het bereiken van een goed rendement.