Afgelopen donderdag bleek ECB president Draghi volgens Theodoor Gilissen Bankiers vastbesloten om Zuid-Europese landen te helpen.

De landen moeten nog wel steun aanvragen en daarmee aan voorwaarden van ESM en IMF voldoen voor wat betreft begrotingsdiscipline en concurrentiepositie.

Over die voorwaarden is nog niets bekend, terwijl ook de onderhandelingen over de voorwaarden voor steun aan de Spaanse banken na twee maanden nog steeds niet zijn afgerond.

Ook de Griekse positie blijft onzeker nu de Griekse maatregelen voor de trojka onvoldoende blijken te zijn.

Het woord is nu aan Duitsland

Donderdag en vrijdag is een bijeenkomst van de Eurogroep, waar de steunaanvraag van Cyprus, de mogelijke gevolgen van de ECB-uitspraken en de situatie in Spanje op de agenda staan. Echte besluiten worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers pas volgende maand verwacht.

Over één mogelijke blokkade wordt woensdag meer bekend. Om 10 uur spreekt het Duitse Constitutionele Hof zich uit over de vraag of het ESM en de opgelegde begrotingsdiscipline in strijd zijn met de Duitse grondwet omdat Duitsland hiermee bevoegdheden afstaat. De Duitse president mag pas goedkeuring verlenen voor het ESM als het Constitutionele Hof akkoord is.

Minister van Financiën Schäuble verwacht dat het Hof geen wetswijzigingen zal eisen en dat de ratificatie van het ESM door kan gaan.

Toch heeft het Hof eerder aangegeven dat de grenzen van de grondwet met betrekking tot het steunfonds genaderd zijn. Afkeuring zou negatieve gevolgen op de financiële markten hebben.

Een minder schadelijke uitspraak zou een eis tot nadere toelichting op details, striktere parlementaire controles van de Bundestag en goedkeuring bij nieuwe aanpassingen zijn.

De details betreffen de maximum bijdrage aan de ESM steun, het democratische proces bij de stemming, of het ESM in de toekomst een banklicentie zou kunnen krijgen en of het ESM voor steun aan banken gebruikt zou kunnen worden.

Het operationeel worden van het ESM levert minimaal Eur 250 mrd steun op voor de zwakkere landen en brengt samen met het EFSF het nog beschikbare bedrag op Eur 400 mrd.

Op woensdag komt er ook een voorstel over de bankenunie en zijn, zoals bekend, de verkiezingen in Nederland die ook invloed op de verhoudingen binnen Europa kunnen hebben.

Afgelopen donderdag bleek ECB president Draghi volgens Theodoor Gilissen Bankiers vastbesloten om Zuid-Europese landen te helpen. De landen moeten nog wel steun aanvragen en daarmee aan voorwaarden van ESM en IMF voldoen voor wat betreft begrotingsdiscipline en concurrentiepositie. Over die voorwaarden is nog niets bekend, terwijl ook de onderhandelingen over de voorwaarden voor steun aan de Spaanse banken na twee maanden nog steeds niet zijn afgerond. Ook de Griekse positie blijft onzeker nu de Griekse maatregelen voor de trojka onvoldoende blijken te zijn. Het woord is nu aan Duitsland Donderdag en vrijdag is een bijeenkomst van de Eurogroep, waar de steunaanvraag van Cyprus, de mogelijke gevolgen van de ECB-uitspraken en de situatie in Spanje op de agenda staan. Echte besluiten worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers pas volgende maand verwacht. Over één mogelijke blokkade wordt woensdag meer bekend. Om 10 uur spreekt het Duitse Constitutionele Hof zich uit over de vraag of het ESM en de opgelegde begrotingsdiscipline in strijd zijn met de Duitse grondwet omdat Duitsland hiermee bevoegdheden afstaat. De Duitse president mag pas goedkeuring verlenen voor het ESM als het Constitutionele Hof akkoord is. Minister van Financiën Schäuble verwacht dat het Hof geen wetswijzigingen zal eisen en dat de ratificatie van het ESM door kan gaan. Toch heeft het Hof eerder aangegeven dat de grenzen van de grondwet met betrekking tot het steunfonds genaderd zijn. Afkeuring zou negatieve gevolgen op de financiële markten hebben. Een minder schadelijke uitspraak zou een eis tot nadere toelichting op details, striktere parlementaire controles van de Bundestag en goedkeuring bij nieuwe aanpassingen zijn. De details betreffen de maximum bijdrage aan de ESM steun, het democratische proces bij de stemming, of het ESM in de toekomst een banklicentie zou kunnen krijgen en of het ESM voor steun aan banken gebruikt zou kunnen worden. Het operationeel worden van het ESM levert minimaal Eur 250 mrd steun op voor de zwakkere landen en brengt samen met het EFSF het nog beschikbare bedrag op Eur 400 mrd. Op woensdag komt er ook een voorstel over de bankenunie en zijn, zoals bekend, de verkiezingen in Nederland die ook invloed op de verhoudingen binnen Europa kunnen hebben.