Daarmee lijkt opnieuw een stapje te zijn gezet in de richting van de uitbreiding van dit fonds. Het Europees Stabiliteitsfonds is momenteel begroot op 440 miljard euro, maar daarvan zal maar 225 miljard euro effectief ingezet kunnen worden.

Het aanhouden van een reserve is noodzakelijk opdat het fonds zijn triple A-rating zou kunnen behouden. Jürgen Stark verklaarde in een interview met het Het Financieele Dagblad dat het fonds in een aangepaste vorm meer slagkracht gaat krijgen.

De beslissingen omtrent het mogen kopen van overheidsobligaties en het mogen helpen bij de herfinanciering van de banken moeten volgens Stark echter op politiek niveau genomen worden.

Daarmee lijkt opnieuw een stapje te zijn gezet in de richting van de uitbreiding van dit fonds. Het Europees Stabiliteitsfonds is momenteel begroot op 440 miljard euro, maar daarvan zal maar 225 miljard euro effectief ingezet kunnen worden. Het aanhouden van een reserve is noodzakelijk opdat het fonds zijn triple A-rating zou kunnen behouden. Jürgen Stark verklaarde in een interview met het Het Financieele Dagblad dat het fonds in een aangepaste vorm meer slagkracht gaat krijgen. De beslissingen omtrent het mogen kopen van overheidsobligaties en het mogen helpen bij de herfinanciering van de banken moeten volgens Stark echter op politiek niveau genomen worden.