Het is belangrijk dat financiële markten gerust worden gesteld omtrent de omvang van de beschikbare middelen. Ook heel belangrijk is de verlaging van de rente op de leningen, waardoor de beheersbaarheid van de problemen wordt verbeterd.

De verstrekte governance moet helpen om de overheidsfinanciën te verbeteren en het groeipotentieel van de economie te verhogen. De combinatie van lagere rente, sterkere overheidsfinanciën en hogere economische groei is volgens ABN Amro de sleutel naar het beheersbaar houden en verminderen van de schuldproblemen.

Het is belangrijk dat financiële markten gerust worden gesteld omtrent de omvang van de beschikbare middelen. Ook heel belangrijk is de verlaging van de rente op de leningen, waardoor de beheersbaarheid van de problemen wordt verbeterd. De verstrekte governance moet helpen om de overheidsfinanciën te verbeteren en het groeipotentieel van de economie te verhogen. De combinatie van lagere rente, sterkere overheidsfinanciën en hogere economische groei is volgens ABN Amro de sleutel naar het beheersbaar houden en verminderen van de schuldproblemen.