Het bestaande toezichtskader zal daartoe worden versterkt. De lidstaten van de euro zullen hun commitment aan de stabiliteit moeten tonen door jaarlijks een actieplan te presenteren voor de komende 12 maanden.

Dit plan wordt vervolgens op het hoogste niveau geaccordeerd. Er is volgens ABN Amro een belangrijke rol weggelegd in dit proces voor de Europese Commissie, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit toezicht ligt bij de regeringsleiders.

Het pact omvat een waslijst aan aspiraties op het terrein van concurrentiekracht, werkgelegenheid, houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de financiële stabiliteit. Het meeste hiervan hebben we al wel eens eerder gehoord.

Het is de bedoeling dat het nieuwe raamwerk het beter mogelijk maakt deze aspiraties te realiseren. Als dat zo is, wordt de potentiële groei van de economie verbeterd en wordt het makkelijker de huidige problemen op te lossen en toekomstige te voorkomen.

Op sommige terreinen is inderdaad vooruitgang geboekt. Zo moeten landen de regels van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving vastleggen.

Het bestaande toezichtskader zal daartoe worden versterkt. De lidstaten van de euro zullen hun commitment aan de stabiliteit moeten tonen door jaarlijks een actieplan te presenteren voor de komende 12 maanden. Dit plan wordt vervolgens op het hoogste niveau geaccordeerd. Er is volgens ABN Amro een belangrijke rol weggelegd in dit proces voor de Europese Commissie, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit toezicht ligt bij de regeringsleiders. Het pact omvat een waslijst aan aspiraties op het terrein van concurrentiekracht, werkgelegenheid, houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de financiële stabiliteit. Het meeste hiervan hebben we al wel eens eerder gehoord. Het is de bedoeling dat het nieuwe raamwerk het beter mogelijk maakt deze aspiraties te realiseren. Als dat zo is, wordt de potentiële groei van de economie verbeterd en wordt het makkelijker de huidige problemen op te lossen en toekomstige te voorkomen. Op sommige terreinen is inderdaad vooruitgang geboekt. Zo moeten landen de regels van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving vastleggen.