De Europese Commissie wil de drempel verlagen voor bedrijven die obligaties en aandelen willen uitgeven. "In Europa zijn ondernemingen voor hun financiering nog veel te afhankelijk van de banken. Ze halen 80 procent op bij de banken en 20 procent bij investeerders. In de Verenigde Staten is de situatie omgekeerd", weet Europarlementslid Philippe De Backer (Open Vld).
...

De Europese Commissie wil de drempel verlagen voor bedrijven die obligaties en aandelen willen uitgeven. "In Europa zijn ondernemingen voor hun financiering nog veel te afhankelijk van de banken. Ze halen 80 procent op bij de banken en 20 procent bij investeerders. In de Verenigde Staten is de situatie omgekeerd", weet Europarlementslid Philippe De Backer (Open Vld). Als de Commissie haar zin krijgt, komt er een vrijstelling van de prospectusplicht voor kapitaalverhogingen met een verwatering van minder dan 20 procent. Als er 100.000 aandelen uitstaan, zou een bedrijf dus tot 20.000 nieuwe aandelen kunnen uitgeven zonder prospectus. De Backer: "Er is nog wat discussie over die vrijstelling, maar het bedrijf moet voor een kapitaalverhoging nog altijd de goedkeuring krijgen van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Er moet over worden gecommuniceerd. De rechten van de bestaande aandeelhouders zijn volgens mij nog altijd beschermd." Daarnaast moeten de kosten voor kmo's en groeibedrijven naar beneden. "De uitgaven voor een eerste beursnotering lopen al snel op tot 500.000 à 1 miljoen euro", zegt De Backer. "Die drempel is veel te hoog voor bedrijven die slechts enkele miljoenen willen ophalen bij beleggers." Daarom heeft hij een idee toegevoegd aan het voorstel van de Commissie: een standaardformulier dat ondernemingen kunnen invullen om een eerste notering op een kmo-markt als EnterNext te verkrijgen, als ze een jaaromzet kleiner dan 1 miljard euro hebben of een kapitaaloperatie tot 20 miljoen euro willen doen. "De 28 lidstaten passen de regels voor prospectussen op 28 verschillende manieren toe", zegt De Backer. "Kmo's zouden dan kunnen kiezen voor een Europees prospectus, waarmee ze in heel Europa geld mogen ophalen, of voor een nationaal prospectus. In lidstaten met strengere regels zullen ze sneller voor het Europese prospectus kiezen, en in lidstaten met soepelere regels zullen ze dat misschien niet doen." De Backer is in het Europees Parlement de rapporteur voor de herziening van de prospectuswet. Hij zoekt een compromis zoekt tussen de fracties in het Parlement. "Ik heb met de stakeholders gesproken. Er zijn een hele reeks betrokkenen, zoals bedrijven, advocatenkantoren, toezichthouders, beursmakelaars en beleggers." Hij werkte zijn rapport enkele weken geleden af. Het Europees Parlement en de lidstaten werken amendementen uit voor het wetsvoorstel van de Commissie. Na de zomervakantie worden de voorstellen van de Commissie, het Parlement en de lidstaten naast elkaar gelegd. Tot nu toe is er een vrijstelling van de prospectusplicht voor bedrijven die minder dan 100.000 euro willen ophalen. De lidstaten kunnen dat plafond optrekken tot 5 miljoen euro voor bedrijven die zich enkel in eigen land willen financieren. België liet tot nu geen vrijstelling boven 100.000 euro toe, anders dan Nederland en Frankrijk, die een flexibeler regime hebben. De Commissie wil die plafonds optrekken tot respectievelijk 500.000 euro en 10 miljoen euro. "Ik hoop dat België niet alleen de laagste drempel toepast, zoals nu het geval is, maar echt zal nadenken over hoe het de kmo's het beste kan bedienen", zegt De Backer. Bovendien vindt de Commissie dat bedrijven met een marktkapitalisatie tot 200 miljoen euro aan minder informatieverplichtingen hoeven te voldoen. Tot nu lag die grens op 100 miljoen euro. Hij is ervan overtuigd dat beleggers daardoor niet minder worden geïnformeerd. "Ook zonder zware regelgeving moeten bedrijven altijd een minimum aan informatie verstrekken, want anders blijven de investeerders weg." De prospectussen bij de jongste beursintroducties in Brussel telden honderden pagina's. In 1988 kwam Corona, het huidige Lotus Bakeries, nog naar de beurs met een prospectus van 40 pagina's met illustraties. De regelneverij heeft de prospectussen zwaar en onverteerbaar gemaakt. De belegger moet het prospectus lezen alvorens te investeren, is een standaardzin in financiële advertenties. Maar zeg nu zelf: wie leest van a tot z een financiële bijsluiter van honderden pagina's vol juridisch jargon, risicofactoren en onverstaanbare disclaimers? De Commissie wil de informatie voor beleggers toegankelijker maken door bedrijven te verplichten de samenvatting van de prospectus in te korten tot maximaal zes pagina's. Het voorstel van de Commissie bevat ook een timing. Bedrijven zouden in tien dagen een goedkeuring moeten kunnen krijgen voor een gewoon prospectus en in twintig dagen voor een prospectus van een beursgang. "We zien dat het in sommige landen veel sneller kan dan in België", stelt De Backer. "Ik heb aan de Europese toezichthouder al een keer de vraag gesteld of er meer accidenten gebeuren in landen met een snellere doorlooptijd. Dat was niet het geval." "Wij hebben in België een toezichthouder die niet meedenkt met de bedrijven. Het kan toch niet dat ondernemingen rood licht krijgen voor hun prospectus, omdat er op pagina 17 een komma verkeerd staat. Dat maakt ook dat bedrijven naar buitenlandse beurzen vertrekken. Het is essentieel dat ze snel kunnen schakelen om efficiënt kapitaal op te halen. Het kan verkeren op de markten. Als een prospectus pas na maanden goedgekeurd wordt, kan het momentum weg zijn voor een geslaagde beursintroductie." De voorbije vijf jaar was er bij elke obligatie-uitgifte voor kleine Belgische beleggers steevast meer vraag dan aanbod. Toch komt er nog nauwelijks bedrijfspapier met een instapdrempel van 1000 euro op de markt. De meeste ondernemingen geven enkel nog obligaties uit op de maat van grote en professionele beleggers. Een minimuminvestering van 100.000 euro in één obligatie is niet voor iedereen weggelegd. "Voor obligaties met een instapdrempel van minimaal 100.000 euro hoeven bedrijven geen prospectus te maken", zegt De Backer. "Ze sparen dus heel wat kosten en moeite uit door papier met coupures van 100.000 euro of meer uit te geven. Er is voldoende vraag naar bij institutionele beleggers. Dat heeft als jammerlijk gevolg dat de kleine beleggers vaak geen toegang meer krijgen tot obligaties van grote, bekende bedrijven met een hoge kredietwaardigheid." De Backer hoopt een systeem uit te dokteren, waardoor banken of andere grote institutionele partijen die obligaties in schijven zonder al te veel plichtplegingen - en zonder prospectus - kunnen doorverkopen aan kleine beleggers.