Hoewel het Parlement samen met de Raad van Ministers de wetgevende macht uitoefent, heeft het weinig zeg bij de meer fundamentele keuzes over de Europese integratie.

Daarvoor is de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders volgens de Economic.Poll@ING veel belangrijker.

Bovendien werkt de Europese politiek ook niet met een parlementaire meerderheid, waarop een regering rust, in tegenstelling tot de nationale politiek.

Zo worden de wetsvoorstellen die de Europese Commissie maakt, doorgaans afzonderlijk van elkaar beoordeeld en kunnen ze dus door steeds wisselende coalities van fracties gestemd worden.

Eigenlijk zorgt deze structuur ervoor dat het Europees Parlement machtiger is dan nationale parlementen, omdat Europese parlementsleden geen regering in het zadel moeten houden.

Maar het gebrek aan het spel tussen een meerderheid en een oppositie maakt het voor de burger veel moeilijker om de Europese politiek te begrijpen.

Hoewel het Parlement samen met de Raad van Ministers de wetgevende macht uitoefent, heeft het weinig zeg bij de meer fundamentele keuzes over de Europese integratie. Daarvoor is de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders volgens de Economic.Poll@ING veel belangrijker. Bovendien werkt de Europese politiek ook niet met een parlementaire meerderheid, waarop een regering rust, in tegenstelling tot de nationale politiek. Zo worden de wetsvoorstellen die de Europese Commissie maakt, doorgaans afzonderlijk van elkaar beoordeeld en kunnen ze dus door steeds wisselende coalities van fracties gestemd worden. Eigenlijk zorgt deze structuur ervoor dat het Europees Parlement machtiger is dan nationale parlementen, omdat Europese parlementsleden geen regering in het zadel moeten houden. Maar het gebrek aan het spel tussen een meerderheid en een oppositie maakt het voor de burger veel moeilijker om de Europese politiek te begrijpen.