De maatregelen op het gebied van versterkte governance en beleidscoördinatie zijn van groot belang. Het is wel de vraag hoe 'afdwingbaar' dit zal zijn. Er zijn geen sancties voorzien waarvan eerder wel sprake was.

Beleidsmaatregelen zullen moeten worden afgedwongen door peer pressure onder de Europese leiders. In het verleden heeft dit niet altijd tot de gewenste resultaten geleid.

Dat de begrotingsregels in nationale wetgeving moeten worden vastgelegd is mogelijk wel een belangrijke en sterke verbetering omdat het nationale beleidsmakers op nationaal niveau beperkingen oplegt.

Voor het oplossen van het Europese schuldenprobleem is een lange adem nodig, dat is wel duidelijk. Maar in ieder geval bewegen we ons met dit pact volgens ABN Amro in de goede richting.

De maatregelen op het gebied van versterkte governance en beleidscoördinatie zijn van groot belang. Het is wel de vraag hoe 'afdwingbaar' dit zal zijn. Er zijn geen sancties voorzien waarvan eerder wel sprake was. Beleidsmaatregelen zullen moeten worden afgedwongen door peer pressure onder de Europese leiders. In het verleden heeft dit niet altijd tot de gewenste resultaten geleid. Dat de begrotingsregels in nationale wetgeving moeten worden vastgelegd is mogelijk wel een belangrijke en sterke verbetering omdat het nationale beleidsmakers op nationaal niveau beperkingen oplegt. Voor het oplossen van het Europese schuldenprobleem is een lange adem nodig, dat is wel duidelijk. Maar in ieder geval bewegen we ons met dit pact volgens ABN Amro in de goede richting.