De renteverlaging met een kwart procent zat al in het lang en in het breed in de financiële markten verrekend. Volgens Oliver zal ze dus niet volstaan om de Europese economie te stimuleren. Europa zou beter de programma's voor inkoop van activa een update geven, aldus deze econoom.

Kredietmarkten in Zuid-Europa liggen grotendeels droog

Het Europees monetair mechanisme werkt niet meer volgens Oliver, zodat een renteverlaging inderdaad weinig oplost. In landen als Spanje, Italië en Griekenland functioneren de kredietmarkten niet meer naar behoren, onder andere als gevolg van de hoge rendementen op staatsobligaties.

Om die rendementen naar omlaag te krijgen, zou de ECB meer obligaties moeten inkopen. Daarbij zou ze het voorbeeld van de Bank of England moeten volgen. Alleen op die manier kunnen de bedrijven uit de betrokken landen zich opnieuw aan een redelijke rentevoet financieren.

De renteverlaging met een kwart procent zat al in het lang en in het breed in de financiële markten verrekend. Volgens Oliver zal ze dus niet volstaan om de Europese economie te stimuleren. Europa zou beter de programma's voor inkoop van activa een update geven, aldus deze econoom. Kredietmarkten in Zuid-Europa liggen grotendeels droog Het Europees monetair mechanisme werkt niet meer volgens Oliver, zodat een renteverlaging inderdaad weinig oplost. In landen als Spanje, Italië en Griekenland functioneren de kredietmarkten niet meer naar behoren, onder andere als gevolg van de hoge rendementen op staatsobligaties. Om die rendementen naar omlaag te krijgen, zou de ECB meer obligaties moeten inkopen. Daarbij zou ze het voorbeeld van de Bank of England moeten volgen. Alleen op die manier kunnen de bedrijven uit de betrokken landen zich opnieuw aan een redelijke rentevoet financieren.