Vooral op economisch vlak heeft de europeanisering volgens de Economic.Poll@ING een grote stap gezet.

Denk maar aan het begrotingsbeleid, het bankentoezicht en de financiële regelgeving.

De Europese politieke partijen hebben deze keer ook een grote inspanning gedaan om de burgers meer vertrouwd te maken met de Europese politiek, via de voordracht van kandidaat-Commissievoorzitters die tegen elkaar campagne voerden.

Hoe komt het dan dat Europese verkiezingen de bevolking zo weinig kunnen boeien? ING ziet hiervoor verschillende redenen.

Allereerst is het Europees Parlement van alle Europese instellingen het minst bij de crisisbestrijding van de afgelopen jaren betrokken geweest.

Vooral op economisch vlak heeft de europeanisering volgens de Economic.Poll@ING een grote stap gezet. Denk maar aan het begrotingsbeleid, het bankentoezicht en de financiële regelgeving. De Europese politieke partijen hebben deze keer ook een grote inspanning gedaan om de burgers meer vertrouwd te maken met de Europese politiek, via de voordracht van kandidaat-Commissievoorzitters die tegen elkaar campagne voerden. Hoe komt het dan dat Europese verkiezingen de bevolking zo weinig kunnen boeien? ING ziet hiervoor verschillende redenen. Allereerst is het Europees Parlement van alle Europese instellingen het minst bij de crisisbestrijding van de afgelopen jaren betrokken geweest.