Er zullen heel andere maatregelen moeten worden getroffen om de economie weer vlot te trekken, waarbij vooral het probleem van de recordwerkloosheid extra aandacht verdient. Om die hoge werkloosheidsgraad aan te pakken, is op de eerste plaats een flexibele arbeidsmarkt vereist.

Standard and Poor's verlaagde de kredietrating voor Frankrijk precies vanwege het feit dat het land een veel te stroeve arbeidsmarkt heeft. De Europeanen moeten leren met idee dat levenslange jobs niet bestaan, maar vooral in Frankrijk is dat besef nog niet volledig doorgedrongen.

Er zullen heel andere maatregelen moeten worden getroffen om de economie weer vlot te trekken, waarbij vooral het probleem van de recordwerkloosheid extra aandacht verdient. Om die hoge werkloosheidsgraad aan te pakken, is op de eerste plaats een flexibele arbeidsmarkt vereist. Standard and Poor's verlaagde de kredietrating voor Frankrijk precies vanwege het feit dat het land een veel te stroeve arbeidsmarkt heeft. De Europeanen moeten leren met idee dat levenslange jobs niet bestaan, maar vooral in Frankrijk is dat besef nog niet volledig doorgedrongen.