*De bevoegdheden van het EFSF worden uitgebreid met de volgende mogelijkheden:

o kapitaalinjecties voor banken via leningen aan overheden, ook als die niet in een steunprogramma zitten,

o leningen aan overheden uit voorzorg i.p.v. pas als ze uit de markt

verdreven zijn;

o opkopen van staatsobligaties in secundaire markt.

*Meer toezicht op en inmenging in de nationale begrotingen (Frankrijk gaf het verzet hiertegen op).

*De bevoegdheden van het EFSF worden uitgebreid met de volgende mogelijkheden: o kapitaalinjecties voor banken via leningen aan overheden, ook als die niet in een steunprogramma zitten, o leningen aan overheden uit voorzorg i.p.v. pas als ze uit de markt verdreven zijn; o opkopen van staatsobligaties in secundaire markt. *Meer toezicht op en inmenging in de nationale begrotingen (Frankrijk gaf het verzet hiertegen op).